Sociëteit Yin
Historie YIN

Er was eens, begin 1968, een werkgroepje dat teach-inn's organiseerde, hetende QM. Het streven van deze groep was om de jeugd, geheel vrijblijvend, te confronteren met de problemen van de maatschappij, waarbij ze gesteund en geholpen werden door de DGJO. De animo voor evenementen als deze bleek niet al te groot en al snel kwam toen het idee op, om voor de oudere jeugd iets te doen, maar dan op een andere manier. Een sociëteit oprichten leek de "oplossing". Niet iedereen zag dat zo scherp, ook omdat naar hun mening (overigens terecht) te veel tijd in een dergelijke onderneming ging zitten.

Een nog overgebleven enthousiaste QM'er vertelde een bestuurslid van de DGJO hoe het ervoor stond en wat de verdere plannen waren. Heel opgewekt vertelde deze meneer QM toen, dat hij van de DGJO een soortgelijke opdracht had gekregen. Het "huwelijk" was toen niet meer te stuiten en hieruit ontstond de werkgroep Jongeren sociëteit I.O.
Deze ploeg vergaderde, na informatie en een opdracht van de DGJO te hebben gekregen slechts driemaal en bood de DGJO een rapportje aan. Dit rapport bestond uit een enorm aantal punten waarvan de belangrijkste waren:
Een sociëteit creëren voor jongelui van 20-30 jaar, met als doelstelling een ontmoetings- en ontspanningsgelegenheid voor deze mensen te zijn. Als openingsavonden werden voorgesteld vrijdag, zaterdag en zondagavond. Verder moesten er zo spoedig mogelijk een bestuur en ruimte komen, om aan de verwezenlijking te kunnen beginnen. Ga je gang!!!

Het bestuur formeren was nog niet eens het moeilijkst. De ruimte, dat was pas een probleem! Pas eind maart 1969 vond het bestuur die en half juli kreeg het de officiële toezegging van B & W van Dordt. Spoedig daarna werden de slopershamertjes in de vol stellingen staande zolder gezet. Tot en met 31 oktober werd er, door het bestuur met kornuiten, soms tot diep in de nacht keihard aan gewerkt om het op tijd klaar te krijgen, zoals de Zwijndrechtse binnenhuisarchitecte Mevr. Slobbe het voorgetekend had.
Het bestuur hield zich in deze periode behalve met schoonmaken, verven en timmeren ook nog heel intensief met de papieren romp slomp, die bij zoiets komt kijken, bezig. Zoals bijvoorbeeld begrotingen, reglementen, werkschema's, besprekingen met de politie brandweer en gemeente voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Dat alles resulteerde in een sociëteit, genaamd YIN, die op vrijdag 31 oktober 1969 door de heer C. de Groen, toen nog voorzitter van de Culturele Raad van Dordrecht, werd geopend.