Sociëteit Yin
Home

 
 
 
 
Beste mensen,
 
De reüniedatum van zaterdag 31 oktober 2009 komt steeds dichter bij. We zijn druk bezig met de invulling van het middag- en avondprogramma. We willen jullie daar weer verder over informeren. Er komt binnen twee weken een gedrukte uitnodiging naar uw huisadres. Na deze uitnodiging kunt u zich middels de betaling aanmelden.
 
Als voorbereidingsteam komen we nu bijna elke week bij elkaar om de puntjes op de i te zetten. De lijst met namen groeit nog met de dag. Inmiddels hebben we meer dan 300 personen gevonden die regelmatig bij Yin kwamen. Van deze mensen zijn er al 180 personen die aangegeven hebben dat ze waarschijnlijk zullen komen. In de lijst hieronder staan ze in het groen aangegeven. Daarnaast zijn er 40 mensen die het door omstandigheden nog niet weten. Dat gaat dus een leuk een feest worden bij de Compagnie aan de Kuipershaven 21, 3311AL Dordrecht. Zie ook: www.galeriedecompagnie.com 
De ruimte daar is meer dan voldoende om iedereen te kunnen ontvangen. We beginnen om 17.00 uur met koffie en thee. Vervolgens gaan we om 18.00 uur een groepsfoto maken. Probeer dus allemaal ruimschoots op tijd aanwezig te zijn.Er zal in de middag en avond een muzikale omlijsting zijn door de Green River Jass Band. Tussendoor wordt muziek gedraaid, waar we aan gewend waren in Yin. 
 
 
Ook zullen er enkele artiesten uit die jaren hun medewerking geven aan die avond door een kleine ook zijn plaats zijnde bijdrage. Natuurlijk staat bij de reünie de herinnering centraal. De ruimte bij De Compagnie is heel geschikt om rustig met elkaar te kunnen spreken. Maar er is meer. Natuurlijk wordt er ook voor eten en drinken gezorgd. En nu vraagt u zich natuurlijk af wat dat allemaal moet gaan kosten. Daar zijn we nog niet uit. En waarom? We zijn nog druk doende derde geldstromen los te weken. We willen een acceptabele prijs realiseren. Dat kost ons wat tijd. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we u daar eind volgende week nader over berichten. Dan zullen we gelijk het bankrekeningnummer bekend maken waar u het deelnamebedrag op kunt storten. Doet u dat dan ook zo snel mogelijk, want dan kunnen wij ons werk gaan doen qua inkoop en voorbereiding.
 
De afgelopen weken hebben we al wat foto's binnen gekregen. Hieronder ziet u al wat indrukken van vroegere tijden:
 
 
 
 
 
 
 


We zouden het leuk vinden als u ook eens in de kast ging zoeken. Scan bij voorkeur zelf de foto's of stuur ze ons. Dan doen wij het wel voor u. Natuurlijk krijgt u die foto's na afloop weer terug. We gaan daar dan zeker wat mee doen. En hebt u nog andere leuke voorwerpen? Laat het ons weten. We gaan er een leuke hoek mee inrichten.
 
Nu hopen we dat u ook zo enthousiast raakt als wij en diverse andere oud-Yinners die we de afgelopen weken mochten spreken. Het zou fijn zijn als u nog eens kritisch door onderstaande lijst wilt gaan. De namen in het groen betreffen personen waarvan we vernomen hebben dat ze voornemens zijn om te komen. De gele namen betreffen personen waarvan we wel de adresgegevens hebben, maar nog niet weten wat ze (kunnen) doen. De oranje namen betreffen personen die we nog niet (geheel) hebben kunnen achterhalen. De rode namen hebben aangegeven niet te (kunnen of willen) komen. De grijze namen betreffen personen die overleden zijn. We hebben behoorlijk aantal Yin-huwelijken gevonden. Graag horen we van u of u daar ook bij hoort.
 
Mocht u namen weten, van personen die nog niet op de lijst staan, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We hebben namelijk gemerkt dat velen het op prijs hebben gesteld dat we hen weer hebben gevonden. Zo hopen we weer vele oude bekende te mogen treffen om terug te kijken, bij te praten en/of vooruit te zien. Hoort zegt het voort.
 
Kijken jullie ook nog eens naar onze site: www.societeityin.nl
 
Namens de voorbereidingsgroep Ank Verboom- van der Dussen, Anke Weltevreden- de Lint, Hans Berrevoets, Rob Kooijman, Theun Okkerse, Freek Prins en Gerard Sterk van de Weg groet ik u vriendelijk,
 
Hessel Visser (Contactadres Yin-reünie)
Smidsweg 7A
3295 BT  's-Gravendeel
T 078 673 7356
F 078 673 7357
M 06 55 108 715
 
In het kader van de privacy sturen we deze e-mail alleen als u daar prijs op stelt.
Mocht u er geen prijs op stellen laat het ons dan even weten.
Als u fouten vind in deze lijst vernemen we dat ook graag van u.
  
Sociëteit YIN is zeker een reünie waard
 
DORDRECHT - Sociëteit YIN is een reünie waard. Althans, dat vinden vijf leden van toen (Gerard vd Weg, Freek Prins, Rob Kooijman, Hessel Visser en Hans Berrevoets).   Ze onderzoeken samen het draagvlak voor een passend, stijlvol samenzijn op zaterdag 31 oktober 2009.
Dat is een historische datum. Dan is het precies veertig jaar geleden dat aan het Grotekerksplein 1 -  tegenover de Grote kerk - YIN op een zolderverdieping begon. De sociëteit was een initiatief van jongeren van de Gereformeerde Kerk, die kozen voor een open ontmoetingsplek met generatiegenoten. in de programmering richtte de soos zich cultureel op jongeren van twintig jaar en ouder.
 
De voorzitter van de Culturele Raad, Cees de Groen, opende YIN veertig jaar geleden in aanwezigheid van de wethouders Van Meurs en Van Bohemen.  De Groen, die latere wethouder van Dordrecht en burgemeester van Spijkenisse zou worden, was bij veel YINNERS ook bekend als leraar geschiedenis van het Christelijk Lyceum.
 
YIN ontwikkelde zich snel tot één van de toonaangevende jongerencentra in de stad met een eigen programma. De leden beleefden veel hoogtepunten en over sommige voorstellingen werd lang nagepraat. Dicksons Brothers, cabaret zoals Ivo de Wijs, politieke debatten en nog meer werd gepresenteerd onder de balken. Dat was een knappe prestatie, want het zoldertheater werd geheel gedragen door vrijwilligers. Ontmoeting in de ruimste zin van het woord was ook dus mogelijk in YIN en dat in een eigen sfeer.  Een goed gesprek werd gewaardeerd tussen mensen, die de lange trappen omhoog hadden afgelegd. Wanneer je op zolder was, dan zag je direct rechts de bar en recht vooruit de podiumplek.
 
Tussen de tweehonderd en driehonderd mensen waren in de hoogtijdagen van YIN lid. Jongeren van alle gezindten sloten zich in de loop van de jaren aan en de sociëteit werd steeds meer een zoldertheater.  
Daarom waren veranderingen nodig. YIN was vanaf het begin juridisch een onderdeel van de Gereformeerde Jeugdraad op het eiland van Dordrecht (GJED).  Het bleek beter te zijn dat het zoldertheater een eigen rechtspersoon werd, dus stichting YIN werd geboren. De activiteiten stonden dus letterlijk op eigen benen. Veel goede jaren konden YINNERS met elkaar delen en blijvende vriendschappen werden gesmeed. Ettelijke huwelijken hebben hun wortels in de ontmoeting bij Yin. 
 
Toch bleek het rond 1977 moeilijker te worden om gepaste vrijwilligers te vinden. De jongerencultuur veranderde ook. Voor de formule van YIN bleek in 1978 geen voldoende draagvlak meer te zijn, dus werd YIN geschiedenis.
De goede, bijzondere en persoonlijke herinneringen zijn gebleven aan die tijd. Daarom hebben vijf leden van toen de handen ineen geslagen. Zij onderzoeken de komende maanden of veertig jaar na de historische datum een reünie mogelijk is. Een echte YIN bijeenkomst hoort natuurlijk dan op een bijzondere plek in Dordrecht plaats te vinden.
 
De eerste stap is gezet. De initiatiefgroep verzamelt zoveel mogelijk adressen van YINNERS van toen. Reacties zijn bij voorkeur welkom via hesselvisser@chello.nl of anders via de post: Smidsweg 7A S-Gravendeel  of telefoon: 078-6737356.
 
Met vriendelijke groet van Gerard vd Weg, Freek Prins, Rob Kooijman, Hessel Visser en Hans Berrevoets